Lãnh Bolivia tại Buenos Aires, Argentina

Lãnh sự quán Bolivia tại Buenos Aires, Argentina Địa chỉ: của. Belgrano Không 1670 1er Tầng , Buenos Aires, Thành phố Argentina: Điện thoại Buenos Aires: (54)(1) 381-4171 381-0539 Số fax: (54)(1) 381-4162

Đọc thêm