Đại sứ quán Mỹ tại Tirana, Albania

Embassy of United States in Tirana, Albania

  • Address: Rruga Stavro Vinjau 14, Tirana, Albania
  • Thành phố: Tirana
  • Phone: +355 4 2247 285
  • Fax: +355 4 2232 222
  • Office Hours: Monday to Friday: 9:00 am-4:00 pm
  • Trang mạng: https://al.usembassy.gov/
  • Facebook: https://www.facebook.com/usembassytirana
  • Youtube: https://www.youtube.com/USEmbassyTirana

Google map of American Embassy in Tirana, Albania

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *