Đại sứ quán Albania tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất

Địa chỉ: Villa no. 2, W48, 10th Street,(Old Karama Road in connection with Al Mawgab Str), Al Mushrif, Abu Dhabi, United Arab Emirates. P.O. BOX 62069
Thành phố: Khu vực Al Mushrif
Điện thoại: 00971-2-6582505
Số fax: 00971-2-6582705
E-mail: [email protected]
Trang mạng: http://www.ambasadat.gov.al/united-arab-emirates/en
Opening times: Monday to Friday (09:00 – 17:00)

Albanian Embassy in Abu Dhabi offer a wide range of consular services and support to not only locals but also Albanian oversea, United Arab Emirates and international citizens in United Arab Emirates as:

  • Need informations about Albania: Albanian economy and business, tourism, culture, sports, education and more
  • Không biết các thủ tục pháp lý để có được quyền công dân Albania
  • Cần danh bạ và thông tin cụ thể trong Albania
  • Cần thông tin về hồ sơ xin visa hoặc muốn nhận được Visa nhập Albania

Thị thực và các dịch vụ hộ chiếu

Albanian visas and passport from are issued only to citizens whose main residence is in Albania and United-arab-emirates.

Quá trình cấp Thị thực và Hộ chiếu Albania của Albania có thể mất vài tuần.

*Please contact with Albanian Embassy in United Arab Emirates if you have any question as regards of visa and passport matters.