Lãnh sự quán Albania ở Atlanta, Hoa Kỳ

Địa chỉ: 310 Somerlane Place, Avondale Estates, Georgia 30002, United States
Thành phố: Atlanta
Điện thoại: +1 404-285-5525
E-mail: [email protected]

Map of Consulate General of Albania in Atlanta, United States

Albanian Consulate General in Atlanta runs an inclusive range of consular services to local, Albanian, and international citizens in United-states.

Các Consulate of Albania in Atlanta, Georgia hỗ trợ công dân Mỹ thông qua các dịch vụ lãnh sự, nếu họ:

  • Cần thông tin chung hoặc cụ thể liên quan đến du lịch Albania, nền kinh tế, văn hóa, thể thao, giáo dục và nhiều hơn nữa
  • Cần thông tin về các điều kiện và quá trình nhận quyền công dân Albania
  • địa chỉ liên lạc cụ thể và thông tin trong Albania
  • Muốn áp dụng và có được Visa Albania

Thị thực và các dịch vụ hộ chiếu

Thị thực và hộ chiếu Albania chỉ được cấp cho công dân có nơi cư trú chính ở Albania và Hoa Kỳ.

Quá trình cấp thị thực và hộ chiếu Albania của Albania có thể mất vài tuần.

*Please contact with Albanian Consulate General in Atlanta if you have any question as regards of visa and passport matters.

cơ quan đại diện Albania ở Vương-bang

In addition to the Albanian Consulate General in Atlanta, Albania also has 10 other representations in United-states:

cơ quan đại diện của Mỹ tại Albania