Lãnh sự quán Senegal ở Innsbruck, Áo

Tổng lãnh sự danh dự Sénégal phát biểu: Kohlstattgasse 3, 6020 Thành Phố Innsbruck: Điện thoại Innsbruck: (+43-512) 588957 Số fax: (+43-512) 588957 Giờ hành chính: Giờ hành chính 10.00 – 12.00

Đọc thêm

Lãnh sự quán Senegal ở Salzburg, Áo

Tổng lãnh sự danh dự Sénégal phát biểu: Getreidegasse 22, 5020 Thành phố Slzburg: Điện thoại Salzburg: (+43) (662) 648 484/ 22 Số fax: (+43-622) 84572010 Giờ hành chính: Thời gian làm việc Tuệ: 16.00 – 18.00

Đọc thêm

Lãnh sự quán Senegal tại Melbourne, Australia

Tổng lãnh sự quán Cộng hòa Sénégal tại Úc Địa chỉ: ‘Gallery Hill Princes’, 213 Canning đường, Carlton, Melbourne 3053 Victoria, Úc Thành phố: Điện thoại Melbourne: (03) 9348 0466 Số fax: (03) 9347 1741 Website: http://www.senegalcgaust.com Email: [email protected] Chi tiết: Lãnh sự danh dự chung : Michael Bula Leopold

Đọc thêm