Đại sứ quán Nigeria tại Luanda, Angola

Embassy of the Federal Republic of Nigeria in Angola Address: Houan Boumedienne, Không. 120 Địa chỉ bưu điện, PO Box 479 thành phố: Điện thoại Luanda: (+244-2) 345985, 340084, 340085, 340089 Số fax: (+244-2) 340089

Đọc thêm