Niger Lãnh sự quán tại Vienna, Áo

Lãnh sự quán Niger ở Vienna, Địa chỉ Áo: Rudolfsplatz 7/3/10, 1010 Thành Phố Viên: Điện thoại Vienna: (+43) (1) 533 62 65 E-mail: (+43) (1) 533 62 65 Giờ hành chính: 10.00 – 12.00 (hẹn trước) Chi tiết: Tổng lãnh sự: Ông Hermann Mortendorfer

Đọc thêm