Lãnh sự quán Kenya tại Canberra, Australia

Cao Ủy ban của Cộng hòa Kenya tại Canberra, Úc Địa chỉ: Xây dựng Bảo hiểm Qe, 33-35 Ainslie Avenue ,Civic Quảng trường ,Canberra, ACT 2601 thành phố: Điện thoại Canberra: +61 2 6247 4788 Số fax: +61 2 6257 6613 Website: http://www.kenya.asn.au/ Email: [email protected] Office Hours: 9:00 AM – 12:00 buổi trưa (Giờ lãnh sự) 9:00 AM – 1:00 PM và 2:00 PM […]

Đọc thêm