Loại: Burkina Faso

Lãnh sự quán Burkina Faso tại Bangkok, Thái Lan

Lãnh sự quán Burkina Faso tại Bangkok, Thái Lan Địa chỉ: Tháp CTI Tầng 32, 191/1 Đường Rachdapisek, Khlong Toei, Bangkok 10110, Thái Lan Điện thoại: (+66) 2261 1000 Fax: (+66) 2261 1018 Email: anusak@cti. co.th Thời gian làm việc: 08:30 – 12:00 và 13:00 – 16:30 (Thứ Hai – Thứ Sáu) Bản đồ Lãnh sự quán danh dự Burkina tại Bangkok, Thái Lan

Đọc thêm

Consulate of Burkina Faso in Madrid, Spain

Consulate of Burkina Faso in Madrid, Spain Address: Calle Emilio Vargas, 10 Bajo B, 28043 Madrid, Spain Phone: (+34) 91 388 7356 | +34 632 67 78 91 Email: [email protected] Website: www.consuladoburkinamadrid.org/es Social media: www.facebook.com/consuladoburkinamadrid Map of Burkinese Honorary Consulate in Madrid, Spain

Đọc thêm

Lãnh sự quán Burkina Faso tại Singapore

Consulate of Burkina Faso in Singapore Address: 110 Middle Road, #04-01 Chiat Hong Building, Singapore 188968, Singapore Phone: (+65) 6333 5750 Fax: (+65) 6333 5751 Working time: 10:00-17:00 (Monday-Friday) Map of Burkinese Honorary Consulate in Singapore

Đọc thêm

Consulate General of Burkina Faso in Niamey, Niger

Consulate General of Burkina Faso in Niamey, Niger Address: Route de Tillabéry 1605, B.P. 10348, Niamey, Niger Phone: (+227) 20 72 60 92 / 3 Fax: (+227) 20 72 60 91 Email: [email protected] Social media: https://www.facebook.com/profile.php?id=100069413250582 Office hours + Monday-Thursday: 08:00-16:30 + Friday: 08:00-13:30 Map of Burkinese Consulate General in Niamey, Niger

Đọc thêm