Loại: Châu phi

Đại sứ quán Gabon tại Washington DC, Hoa Kỳ

Địa chỉ: 2034 20th St NW, Washington, DC 20009, United States Điện thoại: +1 202-797-1000 Trang web: https://gabonembassyusa.org/en/ Giờ làm việc: 9:00 sáng – 5:00 chiều (Thứ Hai – Thứ sáu) Bản đồ Google của Đại sứ quán Gabon ở Washington DC, Hoa Kỳ

Đọc thêm

Đại sứ quán Gabon tại London, Vương quốc Anh

Địa chỉ: 27 Elvaston Pl, South Kensington, London SW7 5NL, Vương quốc Anh Điện thoại: +44 20 7823 9986 Fax: +44 20 7584 0047 Email: [email protected] Giờ làm việc: 09:00 – 16:00 (Thứ Hai – Thứ Sáu) ) Facebook: https://www.facebook.com/AmbaGabonUK/ Google maps Đại sứ quán Gabon ở London, Vương quốc Anh

Đọc thêm

Đại sứ quán Gabon tại Lome, Togo

Địa chỉ: Boulevard Jean Paul II, Quartier Hédzranawoé 12025 Lomé, Togo Điện thoại: +228 22 26 75 63 Số fax: +228 22 26 75 61 Email: [email protected] hoặc [email protected] Giờ làm việc: 08 :30AM – 16:00PM (Thứ Hai – Thứ Sáu) Trang web: https://ambagabon-togo.com/ Facebook: https://www.facebook.com/ambassadeGabonTogo/ Google maps Đại sứ quán Gabon ở Lomé, Togo

Đọc thêm

Đại sứ quán Gabon tại Seoul, Hàn Quốc

Địa chỉ: 239 Itaewon-ro, Yongsan-gu, Seoul, Hàn Quốc Điện thoại: +82 2-793-9575 | +82 2-793-9576 Fax: +82 2-793-9574 Email: [email protected] Trang web: http://www.amba-coree.ga/ Facebook: https://www.facebook.com /ambagaboncoree/ Bản đồ Google của Đại sứ quán Gabon ở Seoul, Hàn Quốc

Đọc thêm

Đại sứ quán Gabon tại Pretoria, Nam Phi

Địa chỉ: 921 Schoeman St, Arcadia, Pretoria, 0007, Nam Phi Địa chỉ bưu chính: P.O BOX: 9222, Pretoria 0001 Điện thoại: +27 12 342 4376 | +27 12 430 2969 Fax: +27 12 342 4375 Email: [email protected], [email protected] Trang web: http://www.amba-afriquedusud.ga/ Facebook: https://www.facebook.com /AmbassadeDuGabonEnAfriqueDuSud/ Bản đồ Google của Đại sứ quán Gabon ở Pretoria, Nam Phi

Đọc thêm

Đại sứ quán Gabon tại Moscow, Nga

Địa chỉ: Denezhnyy Pereulok, 16, Moscow, Russia, 119002 Điện thoại: +7 499 241-00-80 Giờ làm việc: 10:00AM – 17:00PM (Thứ Hai – Thứ Sáu) Google maps Đại sứ quán Gabonese tại Moscow, Nga

Đọc thêm

Đại sứ quán Gabon tại Rabat, Maroc

Địa chỉ: 72 P4017, Rabat, Maroc Điện thoại: +212 5377-51950 Fax: +212 5377-57550 Giờ làm việc: 09:00AM – 17:00PM (Thứ Hai – Thứ Sáu) Google map của Đại sứ quán Gabon ở Rabat, Maroc

Đọc thêm

Đại sứ quán Gabon tại Berlin, Đức

Địa chỉ: Hohensteiner Str. 16, 14197 Berlin, Đức Điện thoại: +49 30 516544790 | +49 30 89 73 34 40 Fax: + 49 30 89 73 34 56 Trang web: http://www.amba-allemagne.ga/ Google maps Đại sứ quán Gabonese ở Bonn, Đức

Đọc thêm

Đại sứ quán Gabon tại Addis Ababa, Ethiopia

Địa chỉ: Bole Sub City, Kebele-18, H. No. 1026 P.O. Box 1256 Addis Ababa Ethiopia (2Q4R+HM4, Addis Ababa, Ethiopia) Điện thoại: +251 116 61 1075 Fax +251 116 61 3700 Email: [email protected] Giờ làm việc: 09:00-13:00 và 14:00- 17:00 (Thứ Hai-Thứ Sáu) Bản đồ Google của Đại sứ quán Gabon ở Addis Ababa, Ethiopia

Đọc thêm

Đại sứ quán Gabon tại Cairo, Ai Cập

Địa chỉ: 17 Rue Maka El Moukarama BP 2547, Dokki-Cairo (Địa chỉ: X746+MXH, Maadi as Sarayat Al Gharbeyah, Maadi, Cairo Governorate 4212012, Egypt) Điện thoại: +20-2 70 96 99 Fax: +20-2 360 3796 Bản đồ Google của Đại sứ quán Gabon ở Cairo, Ai Cập

Đọc thêm

Đại sứ quán Gabon tại Ottawa, Canada

Địa chỉ: 2283 Boulevard Saint Laurent, suite 103, Ottawa (Ontario) K1G 5A2, Canada Điện thoại: +1 613-232-5301 | (+1) 613-232-5302 | +1 613 608 6064 Fax: +1 613-232-6916 Email: [email protected] Trang web: https://www.ambassadegabon.ca/ Facebook: https://www.facebook.com/ambassadedugabon?ref=hl Bản đồ Google của Đại sứ quán Gabon ở Ottawa, Canada

Đọc thêm