Afghani Embassy in Madrid, Spain

Embassy of Afghanistan in Madrid, Spain

Address: Callc Umbria No. 8, Madrid 28043, Spain

City: Madrid

Phone: (+34) 91 7218581

Fax: (+34) 91 7216832

Email: [email protected]

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *